onsdag den 14. oktober 2015

Vores første verbale møde med Schweiz tog udgangspunkt i en ilter tankpasser, som gav os en inddirekte, kortfattet og temmelig aggressiv introduktion til det schweiziske pantsystem. Yes. Hvilket sprog taler de egentlig her? Igår var vi på undergrunds/ungdomsbar i Freiburg. Flere unge drenge insisterede, uafhængigt af hinanden, på at drikke shots med udvalgte medlemmer af Papir. Vi drak også gode, lyse pilsnere og spiste kartoffelmos med kartoffelsovs. Lækker lys mad. I aften skal vi spille i St. Gallen i Schweiz, men lige nu sidder vi på en café og lytter til noget ulideligt højt, håndspillet popmusik. Tyktsmurte R’n’B-fraseringer skriges, råbes og pumpes verbalt ud gennem højtalerne på et sprog, der lyder lidt som fransk. Men hey…nu synger de syg “Everyday People” - Et uhyre slidstærkt 1990’er-hit! Nå, men vi er faktisk halvvejs på vores tour. En vellykket tour indtil videre. Vi har set mange træer og bjerge og afspillet mange glinsende discs i vores tourbus. Igår afspillede f.eks. Dizzy Mizz Lizzy’s debutskive. Lyden af denne bragte barndomsminderne frem. Ak ja. Vi har også hørt Michael Jackson og Neu!. Frank Zappa og Current 93. Og vi har drukket 9 Club Mate i alt. Her er et par links til de kommende koncerter:
.................................................................

Our first verbal encounter with Switzerland was based on a feisty gas station attendant, who gave us an indirect, brief and rather aggressive introduction to the Swiss deposit system. Yes. What language do they speak here? Yesterday we were on the subway / ungdomsbar in Freiburg. Some young boys insisted, independently of one another, on drinking shots with selected members of the paper. We also drank good light lagers and ate mashed potatoes with potato sauce. Delicious light food. Tonight we play in St. Gallen in Switzerland, but right now we are sitting in a café listening to something unbearably loud, hand played pop music. Thick lubricated R'n'B phrasings are screamed, shouted and verbally pumped out through the speakers on a language that sounds a bit like french. But hey ... now they are singing "Everyday People" - An extremely durable's 1990s hit! Well, we are actually half way on our tour. A successful tour so far. We have seen many trees and mountains and played many glistening discs in our tourbus. Yesterday we listened to Dizzy Mizz Lizzy's debut disc. The sound of this brought back childhood memories. Ah, yes. We also listened to Michael Jackson and Neu!. Frank Zappa and Current 93. And we have drunk 9 Club Mate in total. Here are a few links to the upcoming concerts:

Ingen kommentarer:

Send en kommentar