onsdag den 14. oktober 2015

Vores første verbale møde med Schweiz tog udgangspunkt i en ilter tankpasser, som gav os en inddirekte, kortfattet og temmelig aggressiv introduktion til det schweiziske pantsystem. Yes. Hvilket sprog taler de egentlig her? Igår var vi på undergrunds/ungdomsbar i Freiburg. Flere unge drenge insisterede, uafhængigt af hinanden, på at drikke shots med udvalgte medlemmer af Papir. Vi drak også gode, lyse pilsnere og spiste kartoffelmos med kartoffelsovs. Lækker lys mad. I aften skal vi spille i St. Gallen i Schweiz, men lige nu sidder vi på en café og lytter til noget ulideligt højt, håndspillet popmusik. Tyktsmurte R’n’B-fraseringer skriges, råbes og pumpes verbalt ud gennem højtalerne på et sprog, der lyder lidt som fransk. Men hey…nu synger de syg “Everyday People” - Et uhyre slidstærkt 1990’er-hit! Nå, men vi er faktisk halvvejs på vores tour. En vellykket tour indtil videre. Vi har set mange træer og bjerge og afspillet mange glinsende discs i vores tourbus. Igår afspillede f.eks. Dizzy Mizz Lizzy’s debutskive. Lyden af denne bragte barndomsminderne frem. Ak ja. Vi har også hørt Michael Jackson og Neu!. Frank Zappa og Current 93. Og vi har drukket 9 Club Mate i alt. Her er et par links til de kommende koncerter:
.................................................................

Our first verbal encounter with Switzerland was based on a feisty gas station attendant, who gave us an indirect, brief and rather aggressive introduction to the Swiss deposit system. Yes. What language do they speak here? Yesterday we were on the subway / ungdomsbar in Freiburg. Some young boys insisted, independently of one another, on drinking shots with selected members of the paper. We also drank good light lagers and ate mashed potatoes with potato sauce. Delicious light food. Tonight we play in St. Gallen in Switzerland, but right now we are sitting in a café listening to something unbearably loud, hand played pop music. Thick lubricated R'n'B phrasings are screamed, shouted and verbally pumped out through the speakers on a language that sounds a bit like french. But hey ... now they are singing "Everyday People" - An extremely durable's 1990s hit! Well, we are actually half way on our tour. A successful tour so far. We have seen many trees and mountains and played many glistening discs in our tourbus. Yesterday we listened to Dizzy Mizz Lizzy's debut disc. The sound of this brought back childhood memories. Ah, yes. We also listened to Michael Jackson and Neu!. Frank Zappa and Current 93. And we have drunk 9 Club Mate in total. Here are a few links to the upcoming concerts:

tirsdag den 13. oktober 2015

Bruxelles bød på mange velsmagende og stærke øl, og i dag skal vi kun drikke én øl. Tintin er her iøvrigt. Han er lige på toilettet. Sætter hår og den slags. En helt igennem flink og bedrevidende fyr. Ham kan man sgu ikke overbevise om noget. Lige om lidt skal vi drikke kaffe med Kaptajn Haddock. Espresso-kapsler. Vi lytter til et nummer med Mercury Rev, der lyder som "Glade Jul". Det er godt nok. Haddock er selvfølgelig vred, men sådan er der så meget. Vi må jo nok en gang for alle lære at leve med disse belgiske arketyper, som konstant pendler mellem tegneseriens verden og vores fælles, psykografiske cirkusarena - også kaldet "det virkelige liv". I aften skal vi spille koncert. Det er i Freiburg (http://white-rabbit-club.de/). Vi glæder os og ønsker jer en dejlig dag.
............................................................................................
Brussels offered many tasty and strong beers and today we will only drink one beer. Tintin is here. He is on the toilet. Puts hair and stuff. A truly nice and pundits guy. You can not fucking convince him of something. In just a moment shall we drink coffee with Captain Haddock. Espresso capsules. We listen to a song by Mercury Rev, which sounds like "Silent Night". It is good. Haddock is obviously angry, but that there is so much. We should probably once and for all learn to live with these Belgian archetypes that constantly commute between the comic book world and our common psychographic circus arena - also called "real life". Tonight we play a concert. It is in Freiburg (http://white-rabbit-club.de/). We welcome and wish you a nice day.

mandag den 12. oktober 2015

Papir @ treibsAND 11.10.2015

Vi vågnede klokken ni. Helt udtørrede i vore munde. Gårdsdagens indtag af store mængder hvedeøl straffer/belønner åbenbart en med en ulidelig helvedestørst. Hotellet er fint. Gode smørcrossainter til morgenmad. Sort kaffe, selvfølgelig. Der var en amerikaner med en dyster band-t-shirt, som spiste to bananer og to pærer. Vildt nok. Vi er vist de eneste her, som gerne vil i pool. Vi mødte en flink fitnessinstruktør. Vi snakkede ikke med ham, sagde bare hej. I aften tager vi til Bruxelles. Vi har en kuffert med chokoladebarer. Mars, Radier og Snickers. Ingen Kit Kat. Belgien er tilsyneladende et dejligt land. Lyskrydsene fungerer f.eks. upåklageligt. Igår så vi et egern, der var blevet kørt ned. Det ser man sgu ikke hver dag. Trist. I nat drømte jeg(Nicklas), at vores koncert til Desertfest havde fået en dårlig anmeldelse. Det var nu ellers en glimrende koncert. Anmeldelsen var publiceret i et heavy metal-magasin. Først kan vi ikke finde anmeldelsen, men så går det op for os, at vi sidder og kigger i et gammelt nummer af magasinet, hvor der er en koncertanmeldelse af det svenske band Paper. Forvirrende, ikke sandt? Jeg drømte også om en mand, som slugte et sværd. Det var lidt klamt. I morgen skal vi spille i Freiburg, og det glæder vi os til. Og her er et klip fra vores koncert i Lübeck. Det er et spritnyt nummer, som indtil videre bærer på arbejdstitlen "Syrerock"


..........................................................................................

We woke up at nine. Completely dried out in our mouths. Yesterday's intake of large quantities of wheat beer punish / reward apparently with an excruciating hell greatest. The hotel is fine. Good smørcrossainter for breakfast. Black coffee, of course. There was an American with a dark band T-shirt who ate two bananas and two bulbs. Game enough. I guess we're the only ones here who want the pool. We met a nice fitness instructor. We did not talk with him, just said hello. Tonight we go to Brussels. We have a suitcase with chocolate bars. Mars radii and Snickers. No Kit Kat. Belgium is apparently a lovely country. Traffic lights working example. impeccably. Yesterday we saw a squirrel that had been run over. This can be seen not fucking every day. Sad. Last night I dreamed (Nicklas) that our concert to Desert Party had received a bad review. Now that was otherwise an excellent concert. The notification was published in a heavy metal magazine. First, we can not find the review, but then it dawns on us that we sit and look in an old issue of the magazine, which is a concert review of the Swedish band Paper. Confusing, is not it? I also dreamed about a man who swallowed a sword. It was a little obnoxious. Tomorrow we play in Freiburg, and we look forward to. And here's a clip from our concert in Lübeck. It is a brand new track, which so far carries the working title "Acid Rock"

lørdag den 3. oktober 2015

Papir tour dates this fall. Check it out!:

10.10.2015 - DE Lübeck, Treibsand11.10.2015 - BE Antwerp, Desertfest Belgium13.10.2015 - DE Freiburg, White Rabbit14.10.2016 - CH St. Gallen, Rümpeltum15.10.2015 - CH Frauenfeld, KAFF16.10.2015 - DE Mannheim, Psi Rock Festival @ 7er Club17.10.2015 - NL Helmond, Aurora Fest @ Cacaofabriek19.11.2015 - DE Halle/Saale, Hühnermanhattan20.11.2015 - DE Chemnitz, Atomino21.11.2015 - DE Berlin, Magnificent Music Night @ Urban Spree